Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 200936-87-4
 • Số EC: 236-073-2
 • Hill Công thức: C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O
 • Khối lượng mol: 249,32 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): -26,5 – -21,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Leu-OH . H₂O(C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Leu-OH . H₂O(C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530020025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 200936-87-4
 • Số EC: 236-073-2
 • Hill Công thức: C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O
 • Khối lượng mol: 249,32 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): -26,5 – -21,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Leu-OH . H₂O(C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Leu-OH . H₂O(C₁₁H₂₁NO₄ * H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530020025”