Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 98-88-4
 • Số chỉ số EC: 607-012-00-0
 • Số EC: 202-710-8
 • Hill Công thức: C₇H₅Cl O
 • Công thức hóa học: C₆H₅COCl
 • Khối lượng mol: 140,57 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 – 1.214
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzoyl chloride để tổng hợp (C₇H₅Cl O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8018041000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzoyl chloride để tổng hợp (C₇H₅Cl O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8018041000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 98-88-4
 • Số chỉ số EC: 607-012-00-0
 • Số EC: 202-710-8
 • Hill Công thức: C₇H₅Cl O
 • Công thức hóa học: C₆H₅COCl
 • Khối lượng mol: 140,57 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 – 1.214
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzoyl chloride để tổng hợp (C₇H₅Cl O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8018041000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzoyl chloride để tổng hợp (C₇H₅Cl O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8018041000”