Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 100-52-7
 • Số chỉ số EC: 605-012-00-5
 • Số EC: 202-860-4
 • Hill Công thức: C₇H₆O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CHO
 • Khối lượng mol: 106,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,044 – 1,046
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017560100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 100-52-7
 • Số chỉ số EC: 605-012-00-5
 • Số EC: 202-860-4
 • Hill Công thức: C₇H₆O
 • Công thức hóa học: C₆H₅CHO
 • Khối lượng mol: 106,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,044 – 1,046
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Benzaldehyde để tổng hợp (C₇H₆O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017560100”