Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 779-02-2
 • Số EC: 212-299-7
 • Công thức Hill: C₁₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 192,26 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 74 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 80 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 9-Methylanthracene để tổng hợp (C₁₅H₁₂; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8212490001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 9-Methylanthracene để tổng hợp (C₁₅H₁₂; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8212490001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 779-02-2
 • Số EC: 212-299-7
 • Công thức Hill: C₁₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 192,26 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 74 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 80 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 9-Methylanthracene để tổng hợp (C₁₅H₁₂; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8212490001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 9-Methylanthracene để tổng hợp (C₁₅H₁₂; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8212490001”