Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 1122-58-3
 • Số EC: 214-353-5
 • Công thức Hill: C₇H₁₀N₂
 • Khối lượng mol: 122,17 g/mol
 • Màu theo hệ màu Munsell: không đậm hơn màu tiêu chuẩn tham chiếu BE10
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 110 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 113 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-(Dimethylamino)pyridine để tổng hợp (C₇H₁₀N₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204990025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-(Dimethylamino)pyridine để tổng hợp (C₇H₁₀N₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204990025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 1122-58-3
 • Số EC: 214-353-5
 • Công thức Hill: C₇H₁₀N₂
 • Khối lượng mol: 122,17 g/mol
 • Màu theo hệ màu Munsell: không đậm hơn màu tiêu chuẩn tham chiếu BE10
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 110 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 113 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 4-(Dimethylamino)pyridine để tổng hợp (C₇H₁₀N₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204990025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 4-(Dimethylamino)pyridine để tổng hợp (C₇H₁₀N₂; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204990025”