Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 87-59-2
 • Số chỉ số EC: 612-027-00-0
 • Số EC: 201-755-0
 • Công thức Hill: C₈H₁₁N
 • Công thức hóa học: 2,3-(CH₃)₂C₆H₃NH₂
 • Khối lượng mol: 121,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,991 – 0,993
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Dimethylaniline để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8212220250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Dimethylaniline để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8212220250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 87-59-2
 • Số chỉ số EC: 612-027-00-0
 • Số EC: 201-755-0
 • Công thức Hill: C₈H₁₁N
 • Công thức hóa học: 2,3-(CH₃)₂C₆H₃NH₂
 • Khối lượng mol: 121,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,991 – 0,993
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2,3-Dimethylaniline để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8212220250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2,3-Dimethylaniline để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8212220250”