Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 110-88-3
 • Số chỉ số EC: 605-002-00-0
 • Số EC: 203-812-5
 • Hill Công thức: C₃H₆O₃
 • Khối lượng mol: 90,08 g/mol
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham khảo NE12
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 60 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 63 °C
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,3,5-Trioxane để tổng hợp (C₃H₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8211890100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,3,5-Trioxane để tổng hợp (C₃H₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8211890100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 110-88-3
 • Số chỉ số EC: 605-002-00-0
 • Số EC: 203-812-5
 • Hill Công thức: C₃H₆O₃
 • Khối lượng mol: 90,08 g/mol
 • Màu sắc theo hệ màu Munsell: không đậm hơn so với tiêu chuẩn tham khảo NE12
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 60 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 63 °C
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,3,5-Trioxane để tổng hợp (C₃H₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8211890100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,3,5-Trioxane để tổng hợp (C₃H₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8211890100”