Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-69-3
 • Số chỉ số EC: 602-059-00-3
 • Số EC: 203-696-6
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃Cl
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,885 – 0,887
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016400100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016400100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-69-3
 • Số chỉ số EC: 602-059-00-3
 • Số EC: 203-696-6
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃Cl
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,885 – 0,887
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016400100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016400100”