Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Chủ đề giảng dạy: Hệ thống IoT, Hệ thống nhúng
 • Năm học: Sinh viên năm thứ hai đến năm cuối
 • Điều kiện: Biết lập trình cơ bản
 • Thiết bị khuyên dùng
 • Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 34465A – Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có ghi dữ liệu, số hóa và hiệu chuẩn tự động
 • Máy hiện sóng DSOX1204G – 70/100/200 MHz, 4 kênh tương tự, với bộ tạo dạng sóng tích hợp
 • Các slide giảng dạy bao gồm:
 • Các thành phần cần thiết của hệ thống IoT
 • Kích hoạt công nghệ cho các hệ thống IoT
 • Nền tảng cơ bản của Hệ thống nhúng cho IoT
 • Kết nối & Quản lý nguồn cho IoT
 • Thiết kế các ứng dụng IoT sử dụng hệ thống nhúng
 • Giới thiệu về Điện toán đám mây
 • Các nghiên cứu điển hình về Mạng IoT và Bảo mật Đám mây
 • Lab Sheets
 • Thiết lập U3810A và Tổng quan về hệ thống IoT
 • Giới thiệu về Thiết bị ngoại vi U3810, GPIO, PWM, SS Relay, LCD, Storage
 • Kết nối với các thiết bị Analog và Digital, I2C, SPI, rơ le, cảm biến và ADC
 • Giao tiếp Zigbee
 • Bluetooth® Năng lượng thấp
 • Nguồn nút cảm biến IoT
 • An ninh mạng và đám mây
 • Ứng dụng CNTT dựa trên đám mây
 • Công nghiệp 4.0 tự động hóa

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ kit học thiết kế hệ thống IoT KEYSIGHT U3814A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ kit học thiết kế hệ thống IoT KEYSIGHT U3814A”

Thông số kỹ thuật
 • Chủ đề giảng dạy: Hệ thống IoT, Hệ thống nhúng
 • Năm học: Sinh viên năm thứ hai đến năm cuối
 • Điều kiện: Biết lập trình cơ bản
 • Thiết bị khuyên dùng
 • Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 34465A – Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có ghi dữ liệu, số hóa và hiệu chuẩn tự động
 • Máy hiện sóng DSOX1204G – 70/100/200 MHz, 4 kênh tương tự, với bộ tạo dạng sóng tích hợp
 • Các slide giảng dạy bao gồm:
 • Các thành phần cần thiết của hệ thống IoT
 • Kích hoạt công nghệ cho các hệ thống IoT
 • Nền tảng cơ bản của Hệ thống nhúng cho IoT
 • Kết nối & Quản lý nguồn cho IoT
 • Thiết kế các ứng dụng IoT sử dụng hệ thống nhúng
 • Giới thiệu về Điện toán đám mây
 • Các nghiên cứu điển hình về Mạng IoT và Bảo mật Đám mây
 • Lab Sheets
 • Thiết lập U3810A và Tổng quan về hệ thống IoT
 • Giới thiệu về Thiết bị ngoại vi U3810, GPIO, PWM, SS Relay, LCD, Storage
 • Kết nối với các thiết bị Analog và Digital, I2C, SPI, rơ le, cảm biến và ADC
 • Giao tiếp Zigbee
 • Bluetooth® Năng lượng thấp
 • Nguồn nút cảm biến IoT
 • An ninh mạng và đám mây
 • Ứng dụng CNTT dựa trên đám mây
 • Công nghiệp 4.0 tự động hóa

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ kit học thiết kế hệ thống IoT KEYSIGHT U3814A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ kit học thiết kế hệ thống IoT KEYSIGHT U3814A”