Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp DC: 0 – ±1000V
 • Dòng điện DC: 0 – ±30A
 • Điện áp AC: 20mV – 1000V, 10Hz to 500kHz
 • Dòng điện AC: 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz
 • Điện trở: 0 Ohms – 1 GOhms
 • Điện dung: 1nF – 10uF
 • Tần số: 1Hz – 10MHz
 • Cặp nhiệt điện: J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / UC / 10uV°C

Bộ sản phẩm

 • 3010A MULTI PRODUCT CALIBRATOR (8ppm) + UKAS Calibration Certificate
 • WITH PWRSINE, PRT, EA001A(THERM) AND SIMULATED RESISTANCE/CAPACITANCE OPTONS INC. UKAS

Thương hiệu: TRANSMILLE

Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp DC: 0 – ±1000V
 • Dòng điện DC: 0 – ±30A
 • Điện áp AC: 20mV – 1000V, 10Hz to 500kHz
 • Dòng điện AC: 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz
 • Điện trở: 0 Ohms – 1 GOhms
 • Điện dung: 1nF – 10uF
 • Tần số: 1Hz – 10MHz
 • Cặp nhiệt điện: J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / UC / 10uV°C

Bộ sản phẩm

 • 3010A MULTI PRODUCT CALIBRATOR (8ppm) + UKAS Calibration Certificate
 • WITH PWRSINE, PRT, EA001A(THERM) AND SIMULATED RESISTANCE/CAPACITANCE OPTONS INC. UKAS

Thương hiệu: TRANSMILLE

Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A-SYS (±1000V, ±30A, 1 GOhms)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào