Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Nhiệt độ tự nhiên:
  • 2.5 °F; 0.1 °F; -20.0 to 140.0 °F
  • 1.4 °C; 0.1 °C; -29.0 to 60.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ;
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3 ; 0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí
  • 6.71%; 1 cfm/ 1 m3/hr / 1 m3/m / 0.1m3/s / 1 L/s
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m; typical: 750 ~ 1100 mBar
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m; max:
  • 300 ~ 750 mBar
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Crosswind: 7.1%; 1 mph / 1 ft/min/ 0.1 km/h/ 0.1 m/s / 0.1 knots
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • HLI: 2.7; 1.0
 • Xác suất của Ignition (PIG)
  • Độ chính xác của PIG phụ thuộc vào độ gần của đầu vào với các bước của bảng tham chiếu; 10%
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Giới hạn làm việc về nhiệt (TWL): 10.9W/m2; 0.1 °F/ 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (NWB TEMP)
  • 1.4 °F ; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và cứu hộ Kestrel 5400FW (0854FWLVCORA)

Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và cứu hộ Kestrel 5400FW (0854FWLVCORA) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và cứu hộ Kestrel 5400FW (0854FWLVCORA) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Nhiệt độ tự nhiên:
  • 2.5 °F; 0.1 °F; -20.0 to 140.0 °F
  • 1.4 °C; 0.1 °C; -29.0 to 60.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ;
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3 ; 0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí
  • 6.71%; 1 cfm/ 1 m3/hr / 1 m3/m / 0.1m3/s / 1 L/s
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m; typical: 750 ~ 1100 mBar
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m; max:
  • 300 ~ 750 mBar
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Crosswind: 7.1%; 1 mph / 1 ft/min/ 0.1 km/h/ 0.1 m/s / 0.1 knots
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • HLI: 2.7; 1.0
 • Xác suất của Ignition (PIG)
  • Độ chính xác của PIG phụ thuộc vào độ gần của đầu vào với các bước của bảng tham chiếu; 10%
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Giới hạn làm việc về nhiệt (TWL): 10.9W/m2; 0.1 °F/ 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (NWB TEMP)
  • 1.4 °F ; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và cứu hộ Kestrel 5400FW (0854FWLVCORA) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và cứu hộ Kestrel 5400FW (0854FWLVCORA) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào