Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • 496 chân tiếp xúc được cách điện ngoại trừ ở các đầu và đo tổng thể là 2 “với độ xuyên 1 1/8”.
  • Tiêu chuẩn trên 26-ES, và có thể được sử dụng để kiểm tra gỗ dày đến 5 “.

Thương hiệu: DELMHORST

Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24

Thương hiệu

DELMHORST

Đánh giá Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • 496 chân tiếp xúc được cách điện ngoại trừ ở các đầu và đo tổng thể là 2 “với độ xuyên 1 1/8”.
  • Tiêu chuẩn trên 26-ES, và có thể được sử dụng để kiểm tra gỗ dày đến 5 “.

Thương hiệu: DELMHORST

Mô tả

Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

DELMHORST

Đánh giá (0)
Đánh giá Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kim đo ẩm gỗ của búa 26-ES Delmhorst 496/24
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào