Công tắc dừng khẩn có đèn màu đỏ HANYOUNG NUX MRA-AR1A0R

Yêu cầu tư vấn
  • Nhấn giữ 1 NO + 1 NC

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc dừng khẩn có đèn màu đỏ HANYOUNG NUX MRA-AR1A0R

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn có đèn màu đỏ HANYOUNG NUX MRA-AR1A0R”

Thông số kỹ thuật
  • Nhấn giữ 1 NO + 1 NC

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc dừng khẩn có đèn màu đỏ HANYOUNG NUX MRA-AR1A0R

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn có đèn màu đỏ HANYOUNG NUX MRA-AR1A0R”