Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)

Yêu cầu tư vấn
  • Kích thước ngàm miệng: 3/8×7/16in
  • Chiều rộng đầu miệng A: 20.8mm
  • Chiều rộng đầu miệng B: 23mm
  • Chiều dài tổng thể: 150mm

Thương hiệu: SATA

Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)

Đánh giá Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Kích thước ngàm miệng: 3/8×7/16in
  • Chiều rộng đầu miệng A: 20.8mm
  • Chiều rộng đầu miệng B: 23mm
  • Chiều dài tổng thể: 150mm

Thương hiệu: SATA

Mô tả

Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)

Đánh giá (0)
Đánh giá Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cờ lê hai đầu miệng SATA 41102 (3/8″ x 7/16″)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào