Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 959150 (loại đầu thẳng, 2m)

Yêu cầu tư vấn
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị điện tử Mitutoyo loại đầu thẳng
  • Cáp 2m

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 959150 (loại đầu thẳng, 2m)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 959150 (loại đầu thẳng, 2m)”

Thông số kỹ thuật
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị điện tử Mitutoyo loại đầu thẳng
  • Cáp 2m

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 959150 (loại đầu thẳng, 2m)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 959150 (loại đầu thẳng, 2m)”