Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Vrms (ac+dc): 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính/± 0,5% điện áp danh định
 • Vđỉnh: 1 Vpk đến 1400 Vpk/5% điện áp danh định
 • Hệ số đỉnh (CF) của điện áp: 1,0 > 2,8/± 5 %
 • Vrms½: Pha 1 V đến 1000 V tới dây trung hòa/± 1% điện áp danh định
 • Vfund: Pha 1 V đến 1000 V tới dây trung hòa: ± 0,5% điện áp danh định
 • Amps (ac +dc)
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 0,5% ± 5 counts
 • Apk
  •   i430-Flex: 8400 Apk/± 5 %
  •   1mV/A    5500 Apk/± 5 %
 • Hệ số đỉnh (CF) A: 1 đến 10/± 5 %
 • Amps½
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 1% ± 10 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 1% ± 10 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 1% ± 10 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 1% ± 10 counts
 • Afund
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 0,5% ± 5 counts
 • Tần số truyền tín hiệu: 60 Hz đến 3000 Hz/0,1 Hz
 • V% tương đối: 0 % đến 100 %/± 0,4 %
 • V3s tuyệt đối (trung bình 3 giây): 0,0 V đến 1000 V/± 5 % điện áp danh định

Thương hiệu: FLUKE

Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II

Fluke-430-II-PQ-Analysers-Data-Sheet

Thương hiệu

1 đánh giá cho Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Jackson

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Vrms (ac+dc): 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính/± 0,5% điện áp danh định
 • Vđỉnh: 1 Vpk đến 1400 Vpk/5% điện áp danh định
 • Hệ số đỉnh (CF) của điện áp: 1,0 > 2,8/± 5 %
 • Vrms½: Pha 1 V đến 1000 V tới dây trung hòa/± 1% điện áp danh định
 • Vfund: Pha 1 V đến 1000 V tới dây trung hòa: ± 0,5% điện áp danh định
 • Amps (ac +dc)
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 0,5% ± 5 counts
 • Apk
  •   i430-Flex: 8400 Apk/± 5 %
  •   1mV/A    5500 Apk/± 5 %
 • Hệ số đỉnh (CF) A: 1 đến 10/± 5 %
 • Amps½
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 1% ± 10 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 1% ± 10 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 1% ± 10 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 1% ± 10 counts
 • Afund
  •   i430-Flex 1x: 5 A đến 6000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   i430-Flex 10x: 0,5 A đến 600 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 1x: 5 A đến 2000 A/± 0,5% ± 5 counts
  •   1mV/A 10x: 0,5 A A đến 200 A (chỉ ac)/± 0,5% ± 5 counts
 • Tần số truyền tín hiệu: 60 Hz đến 3000 Hz/0,1 Hz
 • V% tương đối: 0 % đến 100 %/± 0,4 %
 • V3s tuyệt đối (trung bình 3 giây): 0,0 V đến 1000 V/± 5 % điện áp danh định

Thương hiệu: FLUKE

1 đánh giá cho Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị phân tích năng lượng ba pha FLUKE 434-II
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Jackson

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào