Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Dải đo điện trở:
  • 3 mΩ (Hiển thị tối đa: 3.1000 mΩ, độ phân giải: 0.1 μΩ, dòng điện: 100 mA)
  • 30 mΩ (Hiển thị tối đa: 31.000 mΩ, độ phân giải: 1 μΩ, dòng điện: 100 mA)
  • 300 mΩ (Hiển thị tối đa: 310.00 mΩ, độ phân giải: 10 μΩ, dòng điện: 10 mA)
  • 3 Ω (Hiển thị tối đa: 3.1000 Ω, độ phân giải: 100 μΩ, dòng điện: 1 mA)
  • 30 Ω (Hiển thị tối đa: 31.000 Ω, độ phân giải: 1 mΩ, dòng điện: 100 μA)
  • 300 Ω (Hiển thị tối đa: 310.00 Ω, độ phân giải: 10 mΩ, dòng điện: 10 μA)
  • 3 kΩ (Hiển thị tối đa: 3.1000 kΩ, độ phân giải: 100 mΩ, dòng điện: 10 μA)
 • Độ chính xác: ±0.5% rdg ±10 dgt (dải 3 mΩ), ±0.5% rdg ±5 dgt (dải 30 mΩ hoặc lớn hơn)
 • Tần số: 1 kHz ±0.2 Hz
 • Phương pháp đo: AC 4 cực
 • Dải đo điện áp
  • 6 V (Hiển thị tối đa: 6.00000 V, độ phân giải: 10 μV)
  • 60 V (Hiển thị tối đa: 60.0000 V, độ phân giải: 100 μV)
  • 100 V (Hiển thị tối đa: 100.000 V, độ phân giải: 1 mV)
 • Độ chính xác: ±0.01% rdg. ±3 dgt.
 • Thời gian phản hồi: 10 ms
 • Chu kì lấy mẫu
  • Ω hoặc V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW)
  • ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW)
  • Ω hoặc V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW)
  • ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW)
 • Chức năng: Kiểm tra tiếp xúc, Hiệu chuẩn Zero (±1000 số đếm), Đo xung, Bộ so sánh (Hi/ IN/ Lo), Tính toán thống kê (Tối đa 30,000), Độ trễ, Trung bình, Lưu/ Tải phần cài đặt, Bộ nhớ lưu trữ, LabVIEW® driver
 • Giao tiếp:
  • LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)
  • RS-232C (Tối đa 38.4 kbps, khả dụng như máy in I/F)
  • EXT I/O (37-pin Handler interface)
 • Đầu ra analog (DC 0 V ~ 3.1 V)
 • Nguồn: 100 ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.

Thương hiệu: HIOKI

Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

HIOKI BT3562A Battery HiTester (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

Thương hiệu

Đánh giá Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo điện trở:
  • 3 mΩ (Hiển thị tối đa: 3.1000 mΩ, độ phân giải: 0.1 μΩ, dòng điện: 100 mA)
  • 30 mΩ (Hiển thị tối đa: 31.000 mΩ, độ phân giải: 1 μΩ, dòng điện: 100 mA)
  • 300 mΩ (Hiển thị tối đa: 310.00 mΩ, độ phân giải: 10 μΩ, dòng điện: 10 mA)
  • 3 Ω (Hiển thị tối đa: 3.1000 Ω, độ phân giải: 100 μΩ, dòng điện: 1 mA)
  • 30 Ω (Hiển thị tối đa: 31.000 Ω, độ phân giải: 1 mΩ, dòng điện: 100 μA)
  • 300 Ω (Hiển thị tối đa: 310.00 Ω, độ phân giải: 10 mΩ, dòng điện: 10 μA)
  • 3 kΩ (Hiển thị tối đa: 3.1000 kΩ, độ phân giải: 100 mΩ, dòng điện: 10 μA)
 • Độ chính xác: ±0.5% rdg ±10 dgt (dải 3 mΩ), ±0.5% rdg ±5 dgt (dải 30 mΩ hoặc lớn hơn)
 • Tần số: 1 kHz ±0.2 Hz
 • Phương pháp đo: AC 4 cực
 • Dải đo điện áp
  • 6 V (Hiển thị tối đa: 6.00000 V, độ phân giải: 10 μV)
  • 60 V (Hiển thị tối đa: 60.0000 V, độ phân giải: 100 μV)
  • 100 V (Hiển thị tối đa: 100.000 V, độ phân giải: 1 mV)
 • Độ chính xác: ±0.01% rdg. ±3 dgt.
 • Thời gian phản hồi: 10 ms
 • Chu kì lấy mẫu
  • Ω hoặc V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW)
  • ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW)
  • Ω hoặc V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW)
  • ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW)
 • Chức năng: Kiểm tra tiếp xúc, Hiệu chuẩn Zero (±1000 số đếm), Đo xung, Bộ so sánh (Hi/ IN/ Lo), Tính toán thống kê (Tối đa 30,000), Độ trễ, Trung bình, Lưu/ Tải phần cài đặt, Bộ nhớ lưu trữ, LabVIEW® driver
 • Giao tiếp:
  • LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)
  • RS-232C (Tối đa 38.4 kbps, khả dụng như máy in I/F)
  • EXT I/O (37-pin Handler interface)
 • Đầu ra analog (DC 0 V ~ 3.1 V)
 • Nguồn: 100 ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.

Thương hiệu: HIOKI

Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

HIOKI BT3562A Battery HiTester (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

Đánh giá Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra ắc quy và pin HIOKI BT3562A (3mΩ~3kΩ, 6V~100V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào