Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Dòng đầu vào trực tiếp
  •   i17xx-flex 1500 12: 150A/±(1% + 0,02%); 1500A/±(1% + 0,02%)    (option)
  •   i17xx-flex 3000 24: 300A/±(1% + 0,03%); 3000A/±(1% + 0,03%) (option)
  •   i17xx-flex 6000 36: 600A/±(1,5% + 0,03%); 6000A/±(1,5% + 0,03%) (option)
  •   Đầu kìm i40s-EL: 4A/±(0,7% + 0,02%); 40A/±(0,7% + 0,02%) (option)
 • Tần số: 42,5 Hz đến 69 Hz/±(0,1%)
 • Đầu vào phụ trợ: ±10 V dc/±(0,2% + 0,02%)
 • Điện áp tối thiểu/ tối đa: 1000 V/±(1% + 0,1%)
 • THD trên điện áp: 1000%/±0,5
 • THD trên dòng điện: 1000%/±0,5
 • Sóng hài điện áp bậc 2 đến thứ 50: 1000V,  ≥ 10 V: ±5% số đọc; < 10 V: ±0,5V
 • Sóng hài dòng điện bậc 2 đến thứ 50: xác định bởi phụ kiện, ≥ 3% dải đo dòng điện: ±5% số đọc, < 3% dải đo dòng điện: ±0,15% dải đo
 • Mất cân bằng: 100%/±0,2
 • Cấp bảo vệ IP: 50

Thương hiệu: FLUKE

Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736

Thương hiệu

2 đánh giá cho Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Alan

  The product is firmly packed.

 2. Angel

  Very fast delivery.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dòng đầu vào trực tiếp
  •   i17xx-flex 1500 12: 150A/±(1% + 0,02%); 1500A/±(1% + 0,02%)    (option)
  •   i17xx-flex 3000 24: 300A/±(1% + 0,03%); 3000A/±(1% + 0,03%) (option)
  •   i17xx-flex 6000 36: 600A/±(1,5% + 0,03%); 6000A/±(1,5% + 0,03%) (option)
  •   Đầu kìm i40s-EL: 4A/±(0,7% + 0,02%); 40A/±(0,7% + 0,02%) (option)
 • Tần số: 42,5 Hz đến 69 Hz/±(0,1%)
 • Đầu vào phụ trợ: ±10 V dc/±(0,2% + 0,02%)
 • Điện áp tối thiểu/ tối đa: 1000 V/±(1% + 0,1%)
 • THD trên điện áp: 1000%/±0,5
 • THD trên dòng điện: 1000%/±0,5
 • Sóng hài điện áp bậc 2 đến thứ 50: 1000V,  ≥ 10 V: ±5% số đọc; < 10 V: ±0,5V
 • Sóng hài dòng điện bậc 2 đến thứ 50: xác định bởi phụ kiện, ≥ 3% dải đo dòng điện: ±5% số đọc, < 3% dải đo dòng điện: ±0,15% dải đo
 • Mất cân bằng: 100%/±0,2
 • Cấp bảo vệ IP: 50

Thương hiệu: FLUKE

2 đánh giá cho Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị ghi thông số điện năng ba pha FLUKE 1736
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Alan

  The product is firmly packed.

 2. Angel

  Very fast delivery.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào