Yêu cầu tư vấn
 • Dải tần: 500Mhz
 • Số kênh: 4
 • Tốc độ xử lý: 1.4 ns (50 mV range 1.8 ns)
 • Độ nhạy:
  • 10 mV/div to 4 V/div at x1 zoom (1 MΩ input),
  • 10 mV/div to 1 V/div at x1 zoom (50 Ω input)
 • Đặc tính đầu vào: 1 MΩ ± 1% ∥ 15 pF, or 50 Ω ± 2%
 • Độ chính xác DC: 3% of full scale
 • Bảo vệ quá áp
 • Nhiễu gợn: 200 μV RMS (50 mV range)
 • Timebase ranges :1 ns/div to 5000 s/div (real-time sampling)
 • 50 ps/div to 100 ns/div (equivalent-time sampling / ETS)
 • Tốc độ xử lý:
  • 1 kênh 5 GS/s
  • 2 kênh 2.5 GS/s
  • 4 kênh 1.25 GS/s
 • Kích thước bộ đệm: 2GS
 • Triggering: None, single, repeat, auto, rapid (segmented memory), ETS
 • trigger types: Edge, pulse width, window, window pulse width, dropout, window dropout, level, interval, logic level, runt pulse
 • Tín hiệu chuẩn đầu ra: Sine, square, triangle, DC
 • Ramp, sinc, Gaussian, half-sine, white noise, PRBS
 • Độ phân giải đầu ra: < 0.05 Hz
 • Điện áp ra: ±2 V (4 V max. p-p)
 • Độ chính xác DC: ±1% of full scale
 • Chế độ Sweep: Up, down, or dual, with selectable start/stop frequencies and increments
 • Chế độ phân tích phổ
 • Dải tần DC: 250Mhz
 • Chức năng tính toán: −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin,
 • arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, min, max, average, peak, delay
 • Tự động đo: AC RMS, true RMS, cycle time, DC average, duty cycle, falling rate, fall time, frequency, high pulse width, low pulse width, maximum, minimum, peak-to-peak, rise time and rising rate
 • Yêu cầu cấu hình PC: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8 (not Windows RT)
 • Phần mềm bao gồm: PicoScope 6, Windows SDK and example programs

Bộ sản phẩm

 • Hướng dẫn sử dụng
 • CD
 • Cáp USB
 • Dây nguồn
 • Hộp đựng.

Document/Software

Catalogue-PICO- 6404D

Thương hiệu: PICO

Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)

1 đánh giá cho Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. LucasĐã mua tại imall.vn

  The product is firmly packed.

  1 product
Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải tần: 500Mhz
 • Số kênh: 4
 • Tốc độ xử lý: 1.4 ns (50 mV range 1.8 ns)
 • Độ nhạy:
  • 10 mV/div to 4 V/div at x1 zoom (1 MΩ input),
  • 10 mV/div to 1 V/div at x1 zoom (50 Ω input)
 • Đặc tính đầu vào: 1 MΩ ± 1% ∥ 15 pF, or 50 Ω ± 2%
 • Độ chính xác DC: 3% of full scale
 • Bảo vệ quá áp
 • Nhiễu gợn: 200 μV RMS (50 mV range)
 • Timebase ranges :1 ns/div to 5000 s/div (real-time sampling)
 • 50 ps/div to 100 ns/div (equivalent-time sampling / ETS)
 • Tốc độ xử lý:
  • 1 kênh 5 GS/s
  • 2 kênh 2.5 GS/s
  • 4 kênh 1.25 GS/s
 • Kích thước bộ đệm: 2GS
 • Triggering: None, single, repeat, auto, rapid (segmented memory), ETS
 • trigger types: Edge, pulse width, window, window pulse width, dropout, window dropout, level, interval, logic level, runt pulse
 • Tín hiệu chuẩn đầu ra: Sine, square, triangle, DC
 • Ramp, sinc, Gaussian, half-sine, white noise, PRBS
 • Độ phân giải đầu ra: < 0.05 Hz
 • Điện áp ra: ±2 V (4 V max. p-p)
 • Độ chính xác DC: ±1% of full scale
 • Chế độ Sweep: Up, down, or dual, with selectable start/stop frequencies and increments
 • Chế độ phân tích phổ
 • Dải tần DC: 250Mhz
 • Chức năng tính toán: −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin,
 • arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, min, max, average, peak, delay
 • Tự động đo: AC RMS, true RMS, cycle time, DC average, duty cycle, falling rate, fall time, frequency, high pulse width, low pulse width, maximum, minimum, peak-to-peak, rise time and rising rate
 • Yêu cầu cấu hình PC: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8 (not Windows RT)
 • Phần mềm bao gồm: PicoScope 6, Windows SDK and example programs

Bộ sản phẩm

 • Hướng dẫn sử dụng
 • CD
 • Cáp USB
 • Dây nguồn
 • Hộp đựng.

Document/Software

Catalogue-PICO- 6404D

Thương hiệu: PICO

Mô tả

Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiện sóng PC PICO 6404D (500Mhz, 4 kênh)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. LucasĐã mua tại imall.vn

  The product is firmly packed.

  1 product
Hỏi đáp

Không có bình luận nào