Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Bộ chuyển đổi dòng điện: DM-CT-HTA 1000A tiêu chuẩn CT 2 đường kính trong CT +/- (0.5% Rdg + 2 LSD
 • Dòng điện AC: DM-CT-100: 0.5A đến 100A / DM-CT-HTA: 5 – 1000A / AM-FLEX33: có thể chọn: 5 – 1000A hoặc 15 – 3000A +/- (0.5% Rdg + 2 LSD)
 • Điện áp AC bao gồm cao hoặc thấp hơn: 0 – 600V +/- (0.5% Rdg + 2 LSD
 • Sóng hài: THD, DC và cá nhân lên đến 49th +/- (0.5% Rdg + 2 LSD)
 • Công suất (W), phản kháng (VAR) và biểu kiến(VA) +/- (1.0% Rdg + 2 LSD
 • CÔng suất: Làm việc kWh), phản kháng(VARh) và biểu kiến (VAh) +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Nhu cầu cao điểm: KW +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Hệ số công suất: 0,00 – 1,00
 • Đo tần số: 57 đến 63,6 Hz tại 60Hz cơ bản 47 đến 53 Hz ở 50Hz cơ bản +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Thứ tự pha: 1 – 2 – 3
 • Vận hành cùng: Tính toán năng lượng đến và đi
 • Tần số cơ bản: 50/60 Hz
 • Thời gian ghi có sẵn: Vài giờ đến vài năm tùy thuộc vào thiết lập
 • Điện trở cách điện với điện áp thử  50V DC: 0,01-19,99, 49,9 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 49,9 – 99,9MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 100V DC: 0,01-19,99, 99,9 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 99,9 – 199,9MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 250V DC: 0,01-19,99, 199,9, 249 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 249 – 499MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 500V DC: 0,01-19,99, 199,9, 499 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 499 – 999 MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 1000V DC: 0,01-19,99, 199,9, 999 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 999 – 1999 MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở thấp (không có hẹn giờ): 0,01-19,99, 99,9O +/- (2% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở thấp (với bộ đếm thời gian): 0,01-9,9O +/- (2% đọc + 2 số)
 • Điện trở đất: 0-19,99, 199,9, 1999 O +/- (5% giá trị đọc + 3 số)
 • Điện trở suất: 0,6- 125,6 Om 0.125-1.256, 19.99, 199.9 kOm +/- ( 5% giá trị đọc + 3 số)

Bộ sản phẩm

 • Nguồn điện bên ngoài
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Đầu đo
 • Đầu đo điện trở đất với 4 cọc đất
 • Hộp đựng
 • Phần mềm PC và cáp USB
 • 3 đầu dò dòng điện (1000 amps)

Thương hiệu: AMPROBE

Máy ghi dữ liệu công suất Amprobe DM-III (1000A)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy ghi dữ liệu công suất Amprobe DM-III (1000A)”

Thông số kỹ thuật
 • Bộ chuyển đổi dòng điện: DM-CT-HTA 1000A tiêu chuẩn CT 2 đường kính trong CT +/- (0.5% Rdg + 2 LSD
 • Dòng điện AC: DM-CT-100: 0.5A đến 100A / DM-CT-HTA: 5 – 1000A / AM-FLEX33: có thể chọn: 5 – 1000A hoặc 15 – 3000A +/- (0.5% Rdg + 2 LSD)
 • Điện áp AC bao gồm cao hoặc thấp hơn: 0 – 600V +/- (0.5% Rdg + 2 LSD
 • Sóng hài: THD, DC và cá nhân lên đến 49th +/- (0.5% Rdg + 2 LSD)
 • Công suất (W), phản kháng (VAR) và biểu kiến(VA) +/- (1.0% Rdg + 2 LSD
 • CÔng suất: Làm việc kWh), phản kháng(VARh) và biểu kiến (VAh) +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Nhu cầu cao điểm: KW +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Hệ số công suất: 0,00 – 1,00
 • Đo tần số: 57 đến 63,6 Hz tại 60Hz cơ bản 47 đến 53 Hz ở 50Hz cơ bản +/- (1.0% Rdg + 2 LSD)
 • Thứ tự pha: 1 – 2 – 3
 • Vận hành cùng: Tính toán năng lượng đến và đi
 • Tần số cơ bản: 50/60 Hz
 • Thời gian ghi có sẵn: Vài giờ đến vài năm tùy thuộc vào thiết lập
 • Điện trở cách điện với điện áp thử  50V DC: 0,01-19,99, 49,9 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 49,9 – 99,9MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 100V DC: 0,01-19,99, 99,9 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 99,9 – 199,9MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 250V DC: 0,01-19,99, 199,9, 249 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 249 – 499MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 500V DC: 0,01-19,99, 199,9, 499 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 499 – 999 MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở cách điện với điện áp thử 1000V DC: 0,01-19,99, 199,9, 999 +/- (2% giá trị đọc + 2 số) 999 – 1999 MO +/- (5% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở thấp (không có hẹn giờ): 0,01-19,99, 99,9O +/- (2% giá trị đọc + 2 số)
 • Điện trở thấp (với bộ đếm thời gian): 0,01-9,9O +/- (2% đọc + 2 số)
 • Điện trở đất: 0-19,99, 199,9, 1999 O +/- (5% giá trị đọc + 3 số)
 • Điện trở suất: 0,6- 125,6 Om 0.125-1.256, 19.99, 199.9 kOm +/- ( 5% giá trị đọc + 3 số)

Bộ sản phẩm

 • Nguồn điện bên ngoài
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Đầu đo
 • Đầu đo điện trở đất với 4 cọc đất
 • Hộp đựng
 • Phần mềm PC và cáp USB
 • 3 đầu dò dòng điện (1000 amps)

Thương hiệu: AMPROBE

Máy ghi dữ liệu công suất Amprobe DM-III (1000A)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy ghi dữ liệu công suất Amprobe DM-III (1000A)”