Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Loại đo: Một pha trung tính, Một pha IT không trung tính, Một pha tách pha, Ba pha Mạch hình sao, Ba pha Mạch tam giác, Ba pha IT (hình sao, không trung tính), Ba pha tam giác (High Leg), Ba pha tam giác (Open Leg), Mạch tam giác 2 phần tử, Mạch hình sao 2 1/2 phần tử
 • Kênh đầu vào:
  • Điện áp: 4 kênh AC/DC
  • Dòng điện: 5 kênh
 • Kênh điện áp:
  • Điện trở đầu vào: 2 MΩ
  • Điện dung đầu vào:  < 2 0 pF
 • Nguồn đồng bộ hóa PLL: PLL (vòng khóa pha) đồng bộ hóa với điện áp dây A-N cho điện mạch hình sao và với điện áp pha A-B cho điện mạch tam giác.
 • Dải khóa PLL: 42,5 đến 69 Hz
 • Tần số lấy mẫu: 256 mẫu/ chù kỳ
 • Độ phân giải A/D:
  •   Điện áp và dòng điện: 24 bít
  •   Điện áp quá độ: 14 bít
 • Dải đo điện áp:
  •   Điện áp AC: 1000 V rms ± 10 % quá dải đo
  •   Điện áp DC: ± 1000 V + 10 % quá dải đo
 • Hệ số đỉnh điện áp: 3 hoặc nhỏ hơn
 • Hệ số đỉnh dòng điện: 4 hoặc nhỏ hơn
 • Điện áp hiệu dụng RSM:
  • Loại đo: Hiệu dụng thực được tính liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz, như yêu cầu theo chuẩn IEC 61000-4-30.
  • Độ chính xác/ sai số:AC: ± 0,2 % số đo ± 0,1 % toàn dải đo, trên 50 V rms; DC: ± 0,5 % số đo ± 0,2 % toàn dải đo, trên 50 V dc
 • Dòng điện RMS:
  • Loại đo: Hiệu dụng thực được tính toán liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz như theo tiêu chuẩn yêu cầu
 • Điện áp quá độ:
  • Loại đo: Lấy mẫu dạng sóng
  • Toàn dải đo: 8000 V đỉnh
  • Độ phân giải lấy mẫu: 200 nS
  • Độ chính xác/ sai số khi đo:± 5 % số đo ± 20 V (thông số kiểm thử: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)
 • Giao thức giao tiếp: TCP/IP qua Ethernet,  Bluetooth SPP

Thương hiệu: FLUKE

Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750

Catalogue Fluke 1750

Thương hiệu

1 đánh giá cho Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Mateo

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Loại đo: Một pha trung tính, Một pha IT không trung tính, Một pha tách pha, Ba pha Mạch hình sao, Ba pha Mạch tam giác, Ba pha IT (hình sao, không trung tính), Ba pha tam giác (High Leg), Ba pha tam giác (Open Leg), Mạch tam giác 2 phần tử, Mạch hình sao 2 1/2 phần tử
 • Kênh đầu vào:
  • Điện áp: 4 kênh AC/DC
  • Dòng điện: 5 kênh
 • Kênh điện áp:
  • Điện trở đầu vào: 2 MΩ
  • Điện dung đầu vào:  < 2 0 pF
 • Nguồn đồng bộ hóa PLL: PLL (vòng khóa pha) đồng bộ hóa với điện áp dây A-N cho điện mạch hình sao và với điện áp pha A-B cho điện mạch tam giác.
 • Dải khóa PLL: 42,5 đến 69 Hz
 • Tần số lấy mẫu: 256 mẫu/ chù kỳ
 • Độ phân giải A/D:
  •   Điện áp và dòng điện: 24 bít
  •   Điện áp quá độ: 14 bít
 • Dải đo điện áp:
  •   Điện áp AC: 1000 V rms ± 10 % quá dải đo
  •   Điện áp DC: ± 1000 V + 10 % quá dải đo
 • Hệ số đỉnh điện áp: 3 hoặc nhỏ hơn
 • Hệ số đỉnh dòng điện: 4 hoặc nhỏ hơn
 • Điện áp hiệu dụng RSM:
  • Loại đo: Hiệu dụng thực được tính liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz, như yêu cầu theo chuẩn IEC 61000-4-30.
  • Độ chính xác/ sai số:AC: ± 0,2 % số đo ± 0,1 % toàn dải đo, trên 50 V rms; DC: ± 0,5 % số đo ± 0,2 % toàn dải đo, trên 50 V dc
 • Dòng điện RMS:
  • Loại đo: Hiệu dụng thực được tính toán liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz như theo tiêu chuẩn yêu cầu
 • Điện áp quá độ:
  • Loại đo: Lấy mẫu dạng sóng
  • Toàn dải đo: 8000 V đỉnh
  • Độ phân giải lấy mẫu: 200 nS
  • Độ chính xác/ sai số khi đo:± 5 % số đo ± 20 V (thông số kiểm thử: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)
 • Giao thức giao tiếp: TCP/IP qua Ethernet,  Bluetooth SPP

Thương hiệu: FLUKE

1 đánh giá cho Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy ghi dữ liệu chất lượng điện ba pha FLUKE 1750
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Mateo

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào