Còn hàng

Yêu cầu tư vấn
 • Nhiệt độ môi trường:
  •  0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
  • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
 • Độ ẩm không khí:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar;
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • Độ cao:
  • 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)

Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Nhiệt độ môi trường:
  •  0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
  • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
 • Độ ẩm không khí:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar;
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • Độ cao:
  • 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào