Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • m/s: 0,1; 3%; 0.6 to 60,0 m/s
  • ft/min; 1; 3%; 118 to 11,811 ft/min
  • km/h; 0.1; 3%; 2.2 to 216.0 km/h
  • mph; 0.1; 3%; 1.3 to 134.2 mph
  • knots; 0.1; 3%; 1.2 to 116.6 knots
  • beaufort; 1; 3%; 0 to 12 B
 • Nhiệt độ:
  • oF; 0.1;  1.8 oF; -49.0 to 257.0
  • oC; 0.1;     1.0 oC; -45.0 to 125.0
 • Độ ẩm tương đối:
  • %RH; 0.1;  3.0%RH; 0.0 to 100.0% không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • InHg; 0.01; Typical 0.04 InHg, Max 0.07 inHg; 0.30 to 32.48 inHg
 • Nhiệt độ bóng ướt:
  • oF; 0.1; 3.6 oF
  • oC; 0.1; 2.0 oC
 • Điểm sương
  • oF; 0.1; 3.6 oF
  • oC; 0.1; 2.0 oC
 • Delta T
  • oF; 0.1; 5.4 oF
  • oC; 0.1; 3.0oC
 • Độ cao
  • ft; 1; Typical 0.02, Max 98ft
  • m; 1; Typical 15m, Max 30 m
 • Pin:
  • Bao gồm một Cr2032. Tuổi thọ trung bình, 300 giờ sử dụng, giảm khi sử dụng đèn nền trong 2

Document/Software

Manual Kestrel 3500DT

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT (0835DT) (60 m/s)

Review Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT (0835DT) (60 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT (0835DT) (60 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • m/s: 0,1; 3%; 0.6 to 60,0 m/s
  • ft/min; 1; 3%; 118 to 11,811 ft/min
  • km/h; 0.1; 3%; 2.2 to 216.0 km/h
  • mph; 0.1; 3%; 1.3 to 134.2 mph
  • knots; 0.1; 3%; 1.2 to 116.6 knots
  • beaufort; 1; 3%; 0 to 12 B
 • Nhiệt độ:
  • oF; 0.1;  1.8 oF; -49.0 to 257.0
  • oC; 0.1;     1.0 oC; -45.0 to 125.0
 • Độ ẩm tương đối:
  • %RH; 0.1;  3.0%RH; 0.0 to 100.0% không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • InHg; 0.01; Typical 0.04 InHg, Max 0.07 inHg; 0.30 to 32.48 inHg
 • Nhiệt độ bóng ướt:
  • oF; 0.1; 3.6 oF
  • oC; 0.1; 2.0 oC
 • Điểm sương
  • oF; 0.1; 3.6 oF
  • oC; 0.1; 2.0 oC
 • Delta T
  • oF; 0.1; 5.4 oF
  • oC; 0.1; 3.0oC
 • Độ cao
  • ft; 1; Typical 0.02, Max 98ft
  • m; 1; Typical 15m, Max 30 m
 • Pin:
  • Bao gồm một Cr2032. Tuổi thọ trung bình, 300 giờ sử dụng, giảm khi sử dụng đèn nền trong 2

Document/Software

Manual Kestrel 3500DT

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT (0835DT) (60 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo Vi khí hậu Kestrel 3500DT (0835DT) (60 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào