Yêu cầu tư vấn
 • Thông số kỹ thuật
  • Nhiệt độ
   • 0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
   • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
  • Độ ẩm tương đối
   • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
  • Áp suất
   • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar ; 25°C/77°F, 700-1100 hPa|mbar
   • 0.044 inHg; 0.01 inHg ; 20.67-32.48 inHg
   • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
  • Điểm sương
   • 3.4 °F; 0.1 °F
   • 1.9 °C; 0.1 °C
   • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chức năng khác: THI (NRC); THI (Yousef); Nhiệt độ điểm sương (Psychrometric); Chỉ số nhiệt; Mật độ cao

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)

Review Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Thông số kỹ thuật
  • Nhiệt độ
   • 0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
   • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
  • Độ ẩm tương đối
   • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
  • Áp suất
   • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar ; 25°C/77°F, 700-1100 hPa|mbar
   • 0.044 inHg; 0.01 inHg ; 20.67-32.48 inHg
   • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
  • Điểm sương
   • 3.4 °F; 0.1 °F
   • 1.9 °C; 0.1 °C
   • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chức năng khác: THI (NRC); THI (Yousef); Nhiệt độ điểm sương (Psychrometric); Chỉ số nhiệt; Mật độ cao

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào