Khối chuẩn song song Vogel 260532*

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Độ sai số thấp 0.003 – 0.006mm

Thương hiệu: VOGEL

Khối chuẩn song song Vogel 260532*

Thương hiệu

Đánh giá Khối chuẩn song song Vogel 260532*
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khối chuẩn song song Vogel 260532*
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Độ sai số thấp 0.003 – 0.006mm

Thương hiệu: VOGEL

Khối chuẩn song song Vogel 260532*

Đánh giá Khối chuẩn song song Vogel 260532*
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Khối chuẩn song song Vogel 260532*
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào