Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 1314-13-2
 • Số chỉ số EC: 030-013-00-7
 • Số EC: 215-222-5
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: OZn
 • Công thức hóa học: ZnO
 • Khối lượng mol: 81,39 g/mol
 • Xét nghiệm (đo độ phức, ZnO tính theo chất bắt cháy): 99,0 – 100,5 %
 • Xét nghiệm (phức, ZnO): ≥ 99,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Cacbonat và màu của dung dịch: vượt qua bài kiểm tra
 • Các chất không tan trong axit sunfuric loãng: ≤ 0,01 %
 • Kiềm miễn phí: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,003 %
 • Hợp chất lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,01 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,002 %
 • Chất khử thuốc tím (dưới dạng O): ≤ 0,001 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (500 °C): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc oxide để phân tích EMSURE(OZn; Chai nhựa 500 g) Merck 1088490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc oxide để phân tích EMSURE(OZn; Chai nhựa 500 g) Merck 1088490500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 1314-13-2
 • Số chỉ số EC: 030-013-00-7
 • Số EC: 215-222-5
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: OZn
 • Công thức hóa học: ZnO
 • Khối lượng mol: 81,39 g/mol
 • Xét nghiệm (đo độ phức, ZnO tính theo chất bắt cháy): 99,0 – 100,5 %
 • Xét nghiệm (phức, ZnO): ≥ 99,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Cacbonat và màu của dung dịch: vượt qua bài kiểm tra
 • Các chất không tan trong axit sunfuric loãng: ≤ 0,01 %
 • Kiềm miễn phí: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,003 %
 • Hợp chất lưu huỳnh (dưới dạng SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,0005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,01 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,002 %
 • Chất khử thuốc tím (dưới dạng O): ≤ 0,001 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (500 °C): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Zinc oxide để phân tích EMSURE(OZn; Chai nhựa 500 g) Merck 1088490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Zinc oxide để phân tích EMSURE(OZn; Chai nhựa 500 g) Merck 1088490500”