Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Xuất hiện (màu sắc): hơi vàng đến vàng nâu
 • Giá trị pH (25 °C): 7,0 – 7,4
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phiên bản hiện tại của DIN EN ISO 11133.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202))
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm(Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≥ 50 %
 • Ức chế toàn bộ sự tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))
 • Ức chế toàn bộ sự tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087))
 • Tăng trưởng (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) không giới hạn
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) không giới hạn
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) màu trắng đến xanh lục-be
 • Khuẩn lạc (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) màu trắng đến xanh lục-be
 • Thời gian ủ: 21 ± 3 giờ ở 44 ± 1 °C hiếu khí
 • Tỷ lệ thu hồi 50 % tương đương với giá trị năng suất là 0,5.
 • Số lượng khuẩn lạc được chỉ định là kết quả của tổng của phép xác định ba lần.
 • Môi trường tham khảo: Tryptic Soy Agar

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Chai nhựa 500g) Merck 1161220500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Chai nhựa 500g) Merck 1161220500”

Thông số kỹ thuật
 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Xuất hiện (màu sắc): hơi vàng đến vàng nâu
 • Giá trị pH (25 °C): 7,0 – 7,4
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phiên bản hiện tại của DIN EN ISO 11133.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
 • Số khuẩn lạc (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202))
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm(Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≥ 50 %
 • Ức chế toàn bộ sự tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))
 • Ức chế toàn bộ sự tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087))
 • Tăng trưởng (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) không giới hạn
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) không giới hạn
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) từ xanh ngọc sang lam
 • Khuẩn lạc (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) màu trắng đến xanh lục-be
 • Khuẩn lạc (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) màu trắng đến xanh lục-be
 • Thời gian ủ: 21 ± 3 giờ ở 44 ± 1 °C hiếu khí
 • Tỷ lệ thu hồi 50 % tương đương với giá trị năng suất là 0,5.
 • Số lượng khuẩn lạc được chỉ định là kết quả của tổng của phép xác định ba lần.
 • Môi trường tham khảo: Tryptic Soy Agar

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Chai nhựa 500g) Merck 1161220500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Chai nhựa 500g) Merck 1161220500”