Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 2,0 mg/l
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Truyền dẫn (ở 210 nm): ≥ 50 %
 • Truyền dẫn (ở 220 nm): ≥ 80 %
 • Độ truyền dẫn (từ 245 nm): ≥ 98 %
 • Được lọc bởi bộ lọc 0,2 µm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane cho sắc ký lỏng LiChrosolv (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 1l) Merck 1047171000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane cho sắc ký lỏng LiChrosolv (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 1l) Merck 1047171000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 2,0 mg/l
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Truyền dẫn (ở 210 nm): ≥ 50 %
 • Truyền dẫn (ở 220 nm): ≥ 80 %
 • Độ truyền dẫn (từ 245 nm): ≥ 98 %
 • Được lọc bởi bộ lọc 0,2 µm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane cho sắc ký lỏng LiChrosolv (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 1l) Merck 1047171000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane cho sắc ký lỏng LiChrosolv (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 1l) Merck 1047171000”