Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 14431-43-7
 • Số EC: 200-075-1
 • Hill Công thức: C₆H₁₂O₆ * H₂O
 • Khối lượng mol: 198,20 g/mol
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D; 10 %; nước; vôi trên chất khan): 52,5 – 53,2 °
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Đường mạch nha (HPLC): ≤ 0,2 %
 • Nước: 8 – 10 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất D(+)-Glucose monohydrate cho hóa sinh (C₆H₁₂O₆ * H₂O, Thùng carton 50kg) Merck 1040749050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất D(+)-Glucose monohydrate cho hóa sinh (C₆H₁₂O₆ * H₂O, Thùng carton 50kg) Merck 1040749050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 14431-43-7
 • Số EC: 200-075-1
 • Hill Công thức: C₆H₁₂O₆ * H₂O
 • Khối lượng mol: 198,20 g/mol
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D; 10 %; nước; vôi trên chất khan): 52,5 – 53,2 °
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Đường mạch nha (HPLC): ≤ 0,2 %
 • Nước: 8 – 10 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất D(+)-Glucose monohydrate cho hóa sinh (C₆H₁₂O₆ * H₂O, Thùng carton 50kg) Merck 1040749050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất D(+)-Glucose monohydrate cho hóa sinh (C₆H₁₂O₆ * H₂O, Thùng carton 50kg) Merck 1040749050”