Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Dạng: Chất rắn màu đỏ cam đến đỏ
  • Hill Công thức: C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na
  • Hút ẩm: Hút ẩm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt (C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na, ống nhựa 250 mg) Merck 220588-250MG US1220588-250MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt (C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na, ống nhựa 250 mg) Merck 220588-250MG US1220588-250MG”

Thông số kỹ thuật
  • Dạng: Chất rắn màu đỏ cam đến đỏ
  • Hill Công thức: C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na
  • Hút ẩm: Hút ẩm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt (C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na, ống nhựa 250 mg) Merck 220588-250MG US1220588-250MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt (C₂₅H₂₁Cl₂O₁₀S · Na, ống nhựa 250 mg) Merck 220588-250MG US1220588-250MG”