Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • DCV: 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V/10μV, 100μV, 1mV, 10mV, 100mV/ 0.02%
 • Ω: 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ/ 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ/0.1%
 • DCA: 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A/ 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA/ 0.05%
 • Diode test: 5V/ 100μV/0.05%
 • C: 5nF: 0.5~1nF/0.001nF/2%
  • 50nF: 5~10nF/0.01nF/2%
  • 500nF/0.1nF/2%
  • 5μF/1nF/2%
  • 50μF/10nF/2%True RMS ACV(or AC+DC): 500mV, 5V, 50V, 500V, 750V/10μV, 100μV, 1mV, 10mV, 100mV.
 • True RMS ACA(or AC+DC): 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A/ 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA.
 • f: 1MHz/ 0.01%
 • Nhiệt độ: -200 °C ~ +300 °C/0.1 °C
 • Màn hình: VFD, 2 màu.
 • Giao tiếp: USB Device, USB Host , GPIB (optional )
 • Nguồn điện: AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz

Bộ sản phẩm

 • 1 sổ hướng dẫn sử dụng, 1 dây nguồn, Test lead GTL-207 x 1, 1 đĩa CD

Thương hiệu: GW INSTEK

Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342

Manual GW INSTEK GDM-8342

Thương hiệu

GW INSTEK

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Zane

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • DCV: 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V/10μV, 100μV, 1mV, 10mV, 100mV/ 0.02%
 • Ω: 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ/ 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ/0.1%
 • DCA: 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A/ 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA/ 0.05%
 • Diode test: 5V/ 100μV/0.05%
 • C: 5nF: 0.5~1nF/0.001nF/2%
  • 50nF: 5~10nF/0.01nF/2%
  • 500nF/0.1nF/2%
  • 5μF/1nF/2%
  • 50μF/10nF/2%True RMS ACV(or AC+DC): 500mV, 5V, 50V, 500V, 750V/10μV, 100μV, 1mV, 10mV, 100mV.
 • True RMS ACA(or AC+DC): 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A/ 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA.
 • f: 1MHz/ 0.01%
 • Nhiệt độ: -200 °C ~ +300 °C/0.1 °C
 • Màn hình: VFD, 2 màu.
 • Giao tiếp: USB Device, USB Host , GPIB (optional )
 • Nguồn điện: AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz

Bộ sản phẩm

 • 1 sổ hướng dẫn sử dụng, 1 dây nguồn, Test lead GTL-207 x 1, 1 đĩa CD

Thương hiệu: GW INSTEK

Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342

Thương hiệu

GW INSTEK

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng để bàn GW INSTEK GDM-8342
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Zane

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào