Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Phụ kiện cho GPM-8310
  • 4m, 80V

Thương hiệu: GW INSTEK

Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện cho GPM-8310
  • 4m, 80V

Thương hiệu: GW INSTEK

Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)

Thương hiệu

GW INSTEK

Đánh giá Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dây đo 4 dây chân cắm đơn GW INSTEK GBM-02A (cho GPM-8310, 4m)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào