Yêu cầu tư vấn
  • Kích thước 8 vít dẹp 1.0mm x 75mm, 75 x 40mm, 1.8mm x 75mm, 2.0mm x 75mm, 2.5mm x 75mm, 3.0mm x 75mm, 3.5mm x 75mm, 4.0mm x 75mm

Thương hiệu: KINGTONY

Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR

1 đánh giá cho Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. KaydenĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông tin chi tiết

Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ vít điện tử 8 cái hệ mét Kingtony 32218MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. KaydenĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào