Yêu cầu tư vấn
 • Nhiệt độ hàn: 500oC
 • Nhiệt độ khò: 600oC
 • Nhiệt độ khò lửa: 1300oC
 • Khoang chứa gaz: 15ml
 • Thời gian hoạt động: 90 phút

Document/Software

Manual Pro’skit GS-23K

Thương hiệu: Pro’sKit

Bộ mỏ hàn gaz Pro’skit GS-23K

Thương hiệu

1 đánh giá cho Bộ mỏ hàn gaz Pro’skit GS-23K

 1. Avatar of Riley

  Riley (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product

Thêm đánh giá

Thông số kỹ thuật
 • Nhiệt độ hàn: 500oC
 • Nhiệt độ khò: 600oC
 • Nhiệt độ khò lửa: 1300oC
 • Khoang chứa gaz: 15ml
 • Thời gian hoạt động: 90 phút

Document/Software

Manual Pro’skit GS-23K

Thương hiệu: Pro’sKit

Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (1)

1 đánh giá cho Bộ mỏ hàn gaz Pro’skit GS-23K

 1. Avatar of Riley

  Riley (xác minh chủ tài khoản)

  The product is firmly packed.

  1 product

Thêm đánh giá