Yêu cầu tư vấn
 • Nhiệt độ môi trường:
  • 0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
  • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar ; 25°C/77°F
  • 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg ; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • Độ cao
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương
  • 3.4 °F ; 0.1 °F
  • 1.9 °C ; 0.1 °C
  • 15- 95% RH. tham khảo dải cho cảm biến nhiệt
 • Hệ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • THI (NRC)
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef)
  • 2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bóng ướt
  • 3.2 °F ; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kestrel DROP D3 (0730TAN)

Review Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kestrel DROP D3 (0730TAN)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kestrel DROP D3 (0730TAN)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Nhiệt độ môi trường:
  • 0.9 °F; 0.1 °F 0.1 °C; 14 ~ 131°F
  • 0.5 °C; 0.1 °F 0.1 °C; -10 ~ 55 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar ; 25°C/77°F
  • 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg ; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • Độ cao
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương
  • 3.4 °F ; 0.1 °F
  • 1.9 °C ; 0.1 °C
  • 15- 95% RH. tham khảo dải cho cảm biến nhiệt
 • Hệ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • THI (NRC)
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef)
  • 2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bóng ướt
  • 3.2 °F ; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kestrel DROP D3 (0730TAN)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kestrel DROP D3 (0730TAN)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào