Yêu cầu tư vấn
  • Center punch: OD 3mm x 100mm, OD 4mm x 120mm, OD 5mm x 150mm
  • Starter punch: OD 3mm x 120mm, OD 6mm x 120mm, OD 8mm x 120mm
  • Pin punch: OD 3mm x 40mm, OD 4mm x 50mm, OD 5mm x 55mm, OD 6mm x 55mm

Thương hiệu: KINGTONY

Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR

1 đánh giá cho Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AlanĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông tin chi tiết

Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AlanĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào