Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A

Yêu cầu tư vấn
 •  Oxy hòa tan(% bão hòa):
  •  Dải: 0 đến 500%
  •  Độ chính xác: 0 đến 200%: ±2% hoặc ±0.2 mg/L, tuỳ giá trị nào lớn hơn;
  • 200 to 500%: ±6% số ghi
  •  Độ phân giải: 0.1% air saturation
 •  Oxy hòa tan (mg/L, ppm)
  •  Dải: 0 đến 60 mg/L
  •  Độ chính xác: 0 đến 20 mg/L: ± 0.2 mg/L or ±2% số ghi, tuỳ giá trị nào lớn hơn; 20 đến 60 mg/L: ±6% số ghi
  •  Độ phân giải: 0 đến 10 mg/L: 0.01 mg/L ; 10 – 60 mg/L: 0.1 mg/L
 •  Nhiệt độ(°C, °F)
  •  Dải: 0 đến +45°C (32 đến 113°F)
  •  Độ chính xác: ±0.2°C
  •  Độ phân giải: 0.1°C
 •  Độ dẫn điện(µS, mS)
  •  Dải:
   • 0 đến 200 µS;
   • 0 đến 2000 µS
   • 0 đến 20 mS;
   • 0 đến 200 mS
  •  Độ chính xác:
   • 0 đến 100 mS: ±0.5% dải đo
   • 100 đến 200 mS: ±1.0% số ghi
  •  Độ phân giải:
   • 0.1 µS
   • 1 µS
   • 0.01 mS
   • 0.1 mS (range dependent)
 •  Độ mặn(ppt)
  •  Dải: 0 đến 80 ppt (0 đến 50 ppt when entered manually)
  •  Độ chính xác: ±2% or ±0.1 ppt,tuỳ giá trị nào lớn hơn
  •  Độ phân giải: 0.1 ppt​
 •  pH(pH đơn vị)
  •  Dải: 0 đến 14 units
  •  Độ chính xác: ±0.2 đơn vị
  •  Độ phân giải: 0.01 đơn vị
 •  ORP(mV)
  •  Dải: -2000 đến +2000 mV
  •  Độ chính xác: ±20 mV
  •  Độ phân giải: 1 mV

Thương hiệu: YSI

Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A

1 đánh giá cho Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. Owen Đã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 •  Oxy hòa tan(% bão hòa):
  •  Dải: 0 đến 500%
  •  Độ chính xác: 0 đến 200%: ±2% hoặc ±0.2 mg/L, tuỳ giá trị nào lớn hơn;
  • 200 to 500%: ±6% số ghi
  •  Độ phân giải: 0.1% air saturation
 •  Oxy hòa tan (mg/L, ppm)
  •  Dải: 0 đến 60 mg/L
  •  Độ chính xác: 0 đến 20 mg/L: ± 0.2 mg/L or ±2% số ghi, tuỳ giá trị nào lớn hơn; 20 đến 60 mg/L: ±6% số ghi
  •  Độ phân giải: 0 đến 10 mg/L: 0.01 mg/L ; 10 – 60 mg/L: 0.1 mg/L
 •  Nhiệt độ(°C, °F)
  •  Dải: 0 đến +45°C (32 đến 113°F)
  •  Độ chính xác: ±0.2°C
  •  Độ phân giải: 0.1°C
 •  Độ dẫn điện(µS, mS)
  •  Dải:
   • 0 đến 200 µS;
   • 0 đến 2000 µS
   • 0 đến 20 mS;
   • 0 đến 200 mS
  •  Độ chính xác:
   • 0 đến 100 mS: ±0.5% dải đo
   • 100 đến 200 mS: ±1.0% số ghi
  •  Độ phân giải:
   • 0.1 µS
   • 1 µS
   • 0.01 mS
   • 0.1 mS (range dependent)
 •  Độ mặn(ppt)
  •  Dải: 0 đến 80 ppt (0 đến 50 ppt when entered manually)
  •  Độ chính xác: ±2% or ±0.1 ppt,tuỳ giá trị nào lớn hơn
  •  Độ phân giải: 0.1 ppt​
 •  pH(pH đơn vị)
  •  Dải: 0 đến 14 units
  •  Độ chính xác: ±0.2 đơn vị
  •  Độ phân giải: 0.01 đơn vị
 •  ORP(mV)
  •  Dải: -2000 đến +2000 mV
  •  Độ chính xác: ±20 mV
  •  Độ phân giải: 1 mV

Thương hiệu: YSI

Mô tả

Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ điều khiển nồng độ Oxy hòa tan chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản YSI 5200A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. Owen Đã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào