Yêu cầu tư vấn
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 1 (34 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ cơ-lê hai đầu vòng  góc lượn 75 độ 4 chi tiết, model GAAT0402
 • Bộ cơ-lê hai đầu vòng  góc lượn 75 độ 8 chi tiết, model GAAT0802
 • Bộ Cơ-lê hai đầu mở 4 chi tiết, model GAAT0406
 • Bộ cơ-lê hai đầu mở & khóa lục giác 18 chi tiết, model GAAT1802
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 2 (28 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ cơ-lê vòng mở chuyên dụng  góc lượn 15 độ 4 chi tiết, model GAAT0407
 • Bộ Cưa, Mỏ lết, Đục ngón 8 chi tiết, model GCAT0801
 • Bộ Cơ-lê vòng mở chuyên dụng 6 – 24mm góc lượn 15 độ 16 chi tiết, model GAAT1603
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 3 (121 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ Tuýp 25 chi tiết, model GCAT2502
 • Bộ Tuýp đầu 1/2″ gồm 24 chi tiết, model GCAT2402
 • Bộ Tuýp đầu 1/4″ và Lục giác một đầu tròn, gồm 72 chi tiết, model GCAT7202
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 4 (49 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ khẩu điếu hai đầu 7 chi tiết, model GAAT0702
 • Bộ cơ-lê vòng mở tự động đầu vòng 12 chi tiết, model GAAT120
 • Bộ khóa miệng sao gồm cơ-lê hai đầu vòng sao, tuýp sao & lục giác sao, 23 chi tiết, model GAAT2302
 • Bộ Búa & Đục 7 chi tiết, model GCAT0701
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 5 (19 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ Kềm & Mỏ lết 3 chi tiết, model GBAT0303
 • Bộ Kềm 4 chi tiết, model GBAT0402
 • Bộ Kềm mở phe 4 chi tiết, model GBAT0401
 • Bộ Tuộc-vít dẹp & pa-ke Phillips 8 chi tiết, model GAAT0805
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 6 (24 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ Gĩua 5 chi tiết, model GBAT0501
 • Bộ Lục giác chữ L mũi tròn 8 chi tiết, model GAAT0811
 • Bộ dụng cụ Đo đạc, Làm Dấu, Dao Kéo, gồm 11 chi tiết, model GCAT1101
 • Tủ không đồ nghề 7 ngăn di động, model TCAA0702

Document/Software

Catalogue Toptul Gcaj0035

Thương hiệu: TOPTUL

Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035

1 đánh giá cho Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. LeoĐã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 1 (34 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ cơ-lê hai đầu vòng  góc lượn 75 độ 4 chi tiết, model GAAT0402
 • Bộ cơ-lê hai đầu vòng  góc lượn 75 độ 8 chi tiết, model GAAT0802
 • Bộ Cơ-lê hai đầu mở 4 chi tiết, model GAAT0406
 • Bộ cơ-lê hai đầu mở & khóa lục giác 18 chi tiết, model GAAT1802
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 2 (28 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ cơ-lê vòng mở chuyên dụng  góc lượn 15 độ 4 chi tiết, model GAAT0407
 • Bộ Cưa, Mỏ lết, Đục ngón 8 chi tiết, model GCAT0801
 • Bộ Cơ-lê vòng mở chuyên dụng 6 – 24mm góc lượn 15 độ 16 chi tiết, model GAAT1603
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 3 (121 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ Tuýp 25 chi tiết, model GCAT2502
 • Bộ Tuýp đầu 1/2″ gồm 24 chi tiết, model GCAT2402
 • Bộ Tuýp đầu 1/4″ và Lục giác một đầu tròn, gồm 72 chi tiết, model GCAT7202
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 4 (49 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ khẩu điếu hai đầu 7 chi tiết, model GAAT0702
 • Bộ cơ-lê vòng mở tự động đầu vòng 12 chi tiết, model GAAT120
 • Bộ khóa miệng sao gồm cơ-lê hai đầu vòng sao, tuýp sao & lục giác sao, 23 chi tiết, model GAAT2302
 • Bộ Búa & Đục 7 chi tiết, model GCAT0701
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 5 (19 chi tiết), gồm 4 khay như sau:
 • Bộ Kềm & Mỏ lết 3 chi tiết, model GBAT0303
 • Bộ Kềm 4 chi tiết, model GBAT0402
 • Bộ Kềm mở phe 4 chi tiết, model GBAT0401
 • Bộ Tuộc-vít dẹp & pa-ke Phillips 8 chi tiết, model GAAT0805
 • Đồ Nghề trong Ngăn thứ 6 (24 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
 • Bộ Gĩua 5 chi tiết, model GBAT0501
 • Bộ Lục giác chữ L mũi tròn 8 chi tiết, model GAAT0811
 • Bộ dụng cụ Đo đạc, Làm Dấu, Dao Kéo, gồm 11 chi tiết, model GCAT1101
 • Tủ không đồ nghề 7 ngăn di động, model TCAA0702

Document/Software

Catalogue Toptul Gcaj0035

Thương hiệu: TOPTUL

Thông tin chi tiết

Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tủ 7 ngăn có 6 ngăn đồ nghề 275 chi tiết TOPTUL GCAJ0035
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. LeoĐã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào