Yêu cầu tư vấn
  • Để xác định silica dải cao bằng phương pháp silicomolybdate (phương pháp Hach 8185) và phương pháp Hach 8186.
  • Túi: 100 gói bột

Thương hiệu: HACH

Thuốc thử Axit Xitric Hach 2106269 (10 mL, 100 gói)

1 đánh giá cho Thuốc thử Axit Xitric Hach 2106269 (10 mL, 100 gói)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Thuốc thử Axit Xitric Hach 2106269 (10 mL, 100 gói)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. TylerĐã mua tại imall.vn

    Very fast delivery.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Để xác định silica dải cao bằng phương pháp silicomolybdate (phương pháp Hach 8185) và phương pháp Hach 8186.
  • Túi: 100 gói bột

Thương hiệu: HACH

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Thuốc thử Axit Xitric Hach 2106269 (10 mL, 100 gói)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Thuốc thử Axit Xitric Hach 2106269 (10 mL, 100 gói)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. TylerĐã mua tại imall.vn

    Very fast delivery.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào