Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Theo catalogue của sản phẩm

Thương hiệu: VOGEL

Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)

Thương hiệu

Đánh giá Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Theo catalogue của sản phẩm

Thương hiệu: VOGEL

Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)

Đánh giá Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước đo góc cơ khí, thép cứng Vogel 472013 (từ 30 – 160 độ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào