Thước đo cạnh vát (10mm/0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ) INSIZE 1180-61

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Dải đo: 0-10mm/0-0.39″
 • Độ phân giải: 0.01mm/0.005″
 • Độ chính xác: ±0.06mm
 • Cạnh vạt (a): 15°
 • A: 33mm
 • B: 20mm
 • ØD: 11mm

Thương hiệu: INSIZE

Thước đo cạnh vát INSIZE 1180-61 (0-10mm/0-0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ)

Thương hiệu

Đánh giá Thước đo cạnh vát (10mm/0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ) INSIZE 1180-61
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước đo cạnh vát (10mm/0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ) INSIZE 1180-61

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo: 0-10mm/0-0.39″
 • Độ phân giải: 0.01mm/0.005″
 • Độ chính xác: ±0.06mm
 • Cạnh vạt (a): 15°
 • A: 33mm
 • B: 20mm
 • ØD: 11mm

Thương hiệu: INSIZE

Thước đo cạnh vát INSIZE 1180-61 (0-10mm/0-0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ)

Đánh giá Thước đo cạnh vát (10mm/0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ) INSIZE 1180-61
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước đo cạnh vát (10mm/0.39″, 0.01mm/0.005″, 15 độ) INSIZE 1180-61

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào