Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Thang đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: 0-150mm
  • Đường kính: 600mm

Thương hiệu: VOGEL

Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)

Thương hiệu

Đánh giá Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thang đo: 0-300mm
  • Độ chính xác: 0-150mm
  • Đường kính: 600mm

Thương hiệu: VOGEL

Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)

Đánh giá Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thước cặp vẽ vạch dấu hình ovel hoặc song song Vogel 303005 (0-300mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào