Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 22 – 28 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 90 – 110 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 160 – 190 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Thử nghiệm Sulfite bằng que thử 10 – 200 mg/l SO₃²⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169870001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thử nghiệm Sulfite bằng que thử 10 – 200 mg/l SO₃²⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169870001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng: phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 22 – 28 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 90 – 110 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 160 – 190 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Thử nghiệm Sulfite bằng que thử 10 – 200 mg/l SO₃²⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169870001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thử nghiệm Sulfite bằng que thử 10 – 200 mg/l SO₃²⁻ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1169870001”