Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Khuyến nghị:
 • Sử dụng với T&R Models CPV-2 và CPV-4
 • Sử dụng với bất kì DC voltmeter
 • Môi trường:
 • -10°C~50°C (14°F~122°F)
 • Đầu ra:
 • 0.001V (+/- 1mV)
 • 0.01V (+/- 1mV)
 • 0.1V (+/- 1mV)
 • 1.0V (+/- 5mV)
 • 2.5V (+/- 5mV)
 • 5.0V (+/- 5mV)
 • (6)  Pin alkaline “AA”
 • Kích thước: 6.25” x 4” x 2.5”, 1.5lbs ( 0.7kg)

Thương hiệu: Tinker & Rasor

Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)

catalogue Tinker & Rasor VC-2

Thương hiệu

Tinker & Rasor

Đánh giá Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Khuyến nghị:
 • Sử dụng với T&R Models CPV-2 và CPV-4
 • Sử dụng với bất kì DC voltmeter
 • Môi trường:
 • -10°C~50°C (14°F~122°F)
 • Đầu ra:
 • 0.001V (+/- 1mV)
 • 0.01V (+/- 1mV)
 • 0.1V (+/- 1mV)
 • 1.0V (+/- 5mV)
 • 2.5V (+/- 5mV)
 • 5.0V (+/- 5mV)
 • (6)  Pin alkaline “AA”
 • Kích thước: 6.25” x 4” x 2.5”, 1.5lbs ( 0.7kg)

Thương hiệu: Tinker & Rasor

Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)

Thương hiệu

Tinker & Rasor

Đánh giá Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra Vôn kế Tinker & Rasor VC-2 (5V)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào