Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM

Yêu cầu tư vấn
  • Thời gian đo: 10, 30, 60, 100, 150, 210 và 300 giây
  • Đầu ra: đường kính sau  60 giây (D), dốc (S), chặn (IC), giá trị tới hạn (YV)
  • Phần mềm: tương thích với windows
  • Tùy chọn mua thêm: thiết bị tải trọng phụ
  • Nguồn điện: AC 100 V, 1 pha, 5 A, 50/60 Hz

Document/Software

Thương hiệu: YASUDA

Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM

Đánh giá Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thời gian đo: 10, 30, 60, 100, 150, 210 và 300 giây
  • Đầu ra: đường kính sau  60 giây (D), dốc (S), chặn (IC), giá trị tới hạn (YV)
  • Phần mềm: tương thích với windows
  • Tùy chọn mua thêm: thiết bị tải trọng phụ
  • Nguồn điện: AC 100 V, 1 pha, 5 A, 50/60 Hz

Document/Software

Thương hiệu: YASUDA

Mô tả

Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM

Đánh giá (0)
Đánh giá Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra độ lan mực in và thuốc màu tự động Yasuda 506-PCM
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào