Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)

Yêu cầu tư vấn
  • Số lượng trạm: 1
  • Trọng lượng tải: 4N, 30N, 50N, 80N, 100N, vv
  • Tấm gá và giá đỡ: Tùy chỉnh theo các mẫu khác nhau để kiểm tra
  • Thiết bị  dùng để kiểm tra độ chặt của chân phích cắm.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn: GB2099-2008 Figure 30, IEC60884 Figure 30, BS1363

Document/Software

Thương hiệu: HONGDU

Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)

Thiết bị  dùng để kiểm tra độ chặt của chân phích cắm.

Đánh giá Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số lượng trạm: 1
  • Trọng lượng tải: 4N, 30N, 50N, 80N, 100N, vv
  • Tấm gá và giá đỡ: Tùy chỉnh theo các mẫu khác nhau để kiểm tra
  • Thiết bị  dùng để kiểm tra độ chặt của chân phích cắm.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn: GB2099-2008 Figure 30, IEC60884 Figure 30, BS1363

Document/Software

Thương hiệu: HONGDU

Mô tả

Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)

Thiết bị  dùng để kiểm tra độ chặt của chân phích cắm.

Đánh giá (0)
Đánh giá Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị kiểm tra chân phích cắm Hongdu HD-LGD (1 trạm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào