Thiết bị kết nối truyền dữ liệu U-wave Fit Mitutoyo 02AZF300

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu kết nối thước cặp với đầu phát dữ liệu trong bộ U-WAVE fit Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Thiết bị kết nối truyền dữ liệu U-wave Fit Mitutoyo 02AZF300

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Thiết bị kết nối truyền dữ liệu U-wave Fit Mitutoyo 02AZF300”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu kết nối thước cặp với đầu phát dữ liệu trong bộ U-WAVE fit Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Thiết bị kết nối truyền dữ liệu U-wave Fit Mitutoyo 02AZF300

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Thiết bị kết nối truyền dữ liệu U-wave Fit Mitutoyo 02AZF300”