Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)

Request counselling
 • Measuring range: 0~300mg/L
 • Resolution: 1mg/L
 • Reproducibility: ±1mg/L
 • Measuring theory: Light absorption method with reagent
 • Measuring wavelength: 511±2nm
 • Light source / Receiver: LED / Photodiode
 • Operating ambient Temperature: 5~30℃, pH3~11
 • Measuring cell: φ24 vial PET
 • Measuring time: Zero calibration, measurement, both approx. 2 seconds
 • Data recording number: 99points
 • Automatic power OFF: 2 minute after last key pressed
 • Power source: Alkaline dry cell batteries AAAA×4

Document/Software

Datasheet Sibata AQ-202P

Brand: Sibata

Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)

 • AQ-202P là một biện pháp được sử dụng trong quản lý vệ sinh thực phẩm. Máy đo nồng độ clo hữu hiệu (tổng nồng độ clo dư) của dung dịch natri hypoclorit và nước hypoclorit (nước điện phân có tính axit, v.v.) được sử dụng làm nước khử trùng cho thực phẩm và thiết bị được sử dụng..
 • AQ-202P đo lượng clo dư trong nhiều loại thực phẩm như trứng và rau quả. Để duy trì hiệu quả diệt khuẩn đầy đủ, cần phải kiểm soát nồng độ clo dư được trong giới hạn cho phép. Phương pháp DPD, thường được sử dụng như một phương pháp đo nồng độ clo dư.
 • Loại AQ-202P có thể đo tổng lượng clo dư nồng độ cao lên đến 300 mg/L.
Review Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)
No reviews
5 0% | 0 review
4 0% | 0 review
3 0% | 0 review
2 0% | 0 review
1 0% | 0 review
Review Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)

There are no reviews yet.

Question and Answer

No comments yet

Specifications
 • Measuring range: 0~300mg/L
 • Resolution: 1mg/L
 • Reproducibility: ±1mg/L
 • Measuring theory: Light absorption method with reagent
 • Measuring wavelength: 511±2nm
 • Light source / Receiver: LED / Photodiode
 • Operating ambient Temperature: 5~30℃, pH3~11
 • Measuring cell: φ24 vial PET
 • Measuring time: Zero calibration, measurement, both approx. 2 seconds
 • Data recording number: 99points
 • Automatic power OFF: 2 minute after last key pressed
 • Power source: Alkaline dry cell batteries AAAA×4

Document/Software

Datasheet Sibata AQ-202P

Brand: Sibata

Description

Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)

 • AQ-202P là một biện pháp được sử dụng trong quản lý vệ sinh thực phẩm. Máy đo nồng độ clo hữu hiệu (tổng nồng độ clo dư) của dung dịch natri hypoclorit và nước hypoclorit (nước điện phân có tính axit, v.v.) được sử dụng làm nước khử trùng cho thực phẩm và thiết bị được sử dụng..
 • AQ-202P đo lượng clo dư trong nhiều loại thực phẩm như trứng và rau quả. Để duy trì hiệu quả diệt khuẩn đầy đủ, cần phải kiểm soát nồng độ clo dư được trong giới hạn cho phép. Phương pháp DPD, thường được sử dụng như một phương pháp đo nồng độ clo dư.
 • Loại AQ-202P có thể đo tổng lượng clo dư nồng độ cao lên đến 300 mg/L.
Reviews (0)
Review Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)
No reviews
5 0% | 0 review
4 0% | 0 review
3 0% | 0 review
2 0% | 0 review
1 0% | 0 review
Review Sibata AQ-202P Water quality photometer (0~300mg/L; PET vial)

There are no reviews yet.

Question and Answer

No comments yet

blank
blank
blank