Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 42A (34-50A)

Yêu cầu tư vấn