Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A (12-18A)

Yêu cầu tư vấn
  • Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
  • Sử dụng cho khởi động từ ST-21 , ST-25 , ST-35 và ST-50
  • Dãy amper sử dụng 12.0-18.0A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A (12-18A)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A (12-18A)”

Thông số kỹ thuật
  • Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
  • Sử dụng cho khởi động từ ST-21 , ST-25 , ST-35 và ST-50
  • Dãy amper sử dụng 12.0-18.0A

Thương hiệu: MITSUBISHI

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A (12-18A)”